Drejø Siden
Home Lidt om Øen Naturen Til Minde Om Kaj Billeder fra Drejø Krigen 1864 Link til gode sider
                                                                       Den første Drejødamper: Siden 1874, hvor Ærø fik sin første damper, blev Drejø betjent af Postføreren fra Skarø, som i åben jolle mødte damperen ”Ærø” ud for Vornæs, og ”slæbte på siden” med op til Drejø, hvor han gik ind til en bro ved Hespen, bar passagererne i land på sin ryg - hvis det var lavvande - og derefter afleverede posten, således at han var færdig til at returnere med damperen på dens næste tur og tage til Skarø. Da Drejø i 1905 fik den første færgebro med anløb af Ærøfærgen, fik Drejø herigennem posten. Postføreren fra Skarø betjente nu i stedet Hjortø, der først i 1909 fik sin egen postbåd. Trods det, var det ikke hver dag, der kom rejsende til øerne, og dermed heller ikke daglig post. Lærer Andreas Nissen Koch på Drejø var ikke tilfreds med øens ustabile postordning, og forsøgte at gøre 2 af øens driftige mænd, købmand Joseph Pedersen og skipper Chresten Mortensen, interesseret i at købe en dampdreven båd - hvilket lykkedes. Damperen blev hentet og hjembragt fra Göteborg i Sverige den 16.okt. 1883 af Joseph Pedersen og Chresten Mortensen, der sammen havde købt dampbåden. Med sig havde de en svensk maskinmand Gustav Olson, som hjalp med hjemsejladsen, ogsiden bosatte sig på Drejø. Nogle år senere solgte Joseph Pedersen sin andel til Chresten Mortensen, som blev kaldt ”Øens Matador”. Chresten blev skipper på Drejødamperen, der havde tilholdssted i Den gamle Havn, hvorfra Drejø i starten havde 2 ugentlige afgange til Faaborg og Svendborg – senere blev det udvidet til 4. Drejø fik med denne ordning også mere regulær post. Damperen anløb i mange år hver torsdag også Skovballe på Tåsinge, til stor glæde for Tøsingerne, nu slap de for den lange tur til Svendborg i hestevogn. Ordningen fungerede små 30 år. Trodsbeboernes ihærdige forsøg på at stoppe tilsandingen ved Skovballebroen, måtte Drejødamperen o. 1916 indstille sejladsen til Tåsinge. Damperen ”Drejø” lagde op i 1917, da konkurrencen med Ærødamperen blev for stor. Så vidt vides ligger den i dag på bunden af Troense havn, hvor den for mange år siden sank.
Gæstebog Øen midt i verden